Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

About Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW jest jednym z czołowych ośrodków antropologicznych w Polsce. Od początków swojego istnienia – a jego historia sięga 1934 roku – był miejscem ścierania się rozmaitych opcji teoretycznych i metodologicznych. Obecnie widoczne jest to nie tylko w prowadzonych dyskusjach czy w różnorodności tematyki podejmowanych badań, ale także w zajęciach dydaktycznych. W naszej ofercie, oprócz przedmiotów ukazujących specyfikę antropologii (takich jak wstęp do ...

Show the whole text

Żurawia 4
Warsaw, Ujazdów

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej's previous events