Sekcja Kryminologii SKN UP

About Sekcja Kryminologii SKN UP

Sekcja Kryminologii Koła Naukowego Socjologii UP powstała w czerwcu 2015 roku, a swoją działalność rozpoczęła od nowego roku akademickiego 2015/2016. Jest inicjatywą studentek obecnie V roku socjologii o specjalności kryminologia i dezorganizacja społeczna.

Celem Sekcji Kryminologii jest chęć poszerzenia i zgłębienia wiedzy z tej dziedziny oraz zrozumienie świata dezorganizacji społecznej.

W ramach działalności Sekcji Kryminologii są realizowane różne przedsięwzięcia związane z tematyką ...

Show the whole text

ul. Podchorążych 2
Krakow, Bronowice

Sekcja Kryminologii SKN UP's previous events