צוזאמן

About צוזאמן

HAPPY HOURS
1+1 על הבירות
כל יום בין השעות 17:00-21:00
=========================
בוקינג: tsuzamen@gmail.com
פרטים: 050-8648758
www.tsuzamenbar.com

בוקינג tsuzamen@gmail.com
פרטים: 050-8648758
www.tsuzamenbar.com

רענן 3, ת"א
Tel Aviv, Tel Aviv

צוזאמן's previous events