Hanken School of Economics

About Hanken School of Economics

Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi.

Hanken is a leading, internationally accredited university with over a hundred years of experience in education and research in economics and business administration.

Hanken Svenska handelshögskolan är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med en mångkulturell atmosfär.

Hanken is a leading, internationally accredited university with over a ...

Show the whole text

Arkadiagatan 22
Kamppi, Helsinki

Hanken School of Economics' previous events