TIM Centar

About TIM Centar

TIM Centar je konsultantska kuća koja objedinjuje tri povezana servisa – Ljudske resurse, Edukaciju i Psihoterapiju. U svom sastavu imamo konsultante koji su specijalizovani za pojedine oblasti primenjene psihologije. Zahvaljujući tome objedinjujemo različite mogućnosti za saradnju – od kompletne podrške HR-a za kompanije, preko profesionalnih i iskustvenih edukativnih programa do snažnog psihoterapijskog centra.

Kotrljamo se od 2005. godine i usput pridružujemo nove članove u svoju ekipu. ...

Show the whole text

Svetozara Miletića 32
Novi Sad

TIM Centar's previous events