İlmi Etüdler Derneği

About İlmi Etüdler Derneği

Türkiye’de yükseköğretim imkân ve alanlarının gelişmekte olduğu bir döneme giriliyor. Entelektüel birikimin ve toplumsal düşüncenin Batılılaşma istikametinde gelişebileceği fikri ile oluşan buhranın tüm boyutlarıyla anlaşılması, Türkiye’de kendi ilim ve düşünce geleneğimizden beslenme söyleminin yaygınlaşmasını ve bu yöndeki girişimlerin artmasını beraberinde getirmiştir. Çok disiplinli çalışmalara olan ihtiyacın artması akademideki mobilite imkânlarını da çoğaltmış ve akademide tersine bir ...

Show the whole text

Aziz Mahmut Hüdai Mah. Halk Cad. Türbekapısı Sk. No: 13
Istanbul, İcadiye, Beylerbeyi

İlmi Etüdler Derneği's previous events