Viet Divers

About Viet Divers

Từ lúc sinh ra con người phải gánh trọng lực trên vai mình. Họ bị đóng chặt xuống mặt đất. Nhưng chỉ cần con người chìm xuống khỏi bề mặt và họ được tự do - Jacques Cousteau

Từ lúc sinh ra con người phải gánh trọng lực trên vai mình. Họ bị đóng chặt xuống mặt đất. Nhưng chỉ cần con người chìm xuống khỏi bề mặt và họ được tự do - Jacques Cousteau

161A/1 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Q.1
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Viet Divers' previous events