Viet Divers

About Viet Divers

Viet Divers is a non-profit organization founded by Vietnamese divers and dive professionals who loves diving and the underwater world. It is our mission to share our experience and passion with the community
Bạn Lặn Việt là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi những thợ lặn và chuyên viên lặn người Việt có niềm đam mê về môn thể thao lặn biển và môi trường nước. Chúng tôi tự đặt ra cho mình nhiệm vụ chia sẻ những trải nghiệm và đam mêi của mình đến đông đảo cộng đồng

Từ lúc sinh ra ...

Show the whole text

15a Trần Doãn Khanh, Đa Kao, Q.1
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Viet Divers' previous events