Muzeum Narodowe w Krakowie

About Muzeum Narodowe w Krakowie

Interesuje nas AKTUALNOŚĆ // NARODOWE NIE ZNACZY SKOSTNIAŁE //
Nowoczesność zderzana jest tu z tradycją i historią // Muzeum Narodowe w Krakowie zmienia się, ewoluuje. Wychodzi naprzeciw // Działamy, rozmawiamy, zadajemy pytania. Nieszablonowo, w oderwaniu od schematu gigantycznej instytucji kultury.

Welcome to the National Museum in Krakow official Facebook page.

We are interested in TIMELINESS // NATIONAL DOES NOT MEAN ossified // Here modernity collides with tradition and history / / ...

Show the whole text

al. 3 Maja 1
Krakow, Kleparz

Muzeum Narodowe w Krakowie's previous events