Adam Khoo Learning Centre Vietnam

About Adam Khoo Learning Centre Vietnam

Adam Khoo Learning Centre là tổ chức giáo dục hàng đầu tại Châu Á với các chương trình bồi dưỡng English Mastery™ & Intelligence Mastery sử dụng phương pháp học gia tốc, học đa giác quan, và kết hợp toàn não bộ giúp học sinh phát triển tối đa tiềm năng, xây dựng đam mê học tập, để đạt kết quả xuất sắc nhất.

Ứng dụng Chiến Lược Tạo Động Lực học thông qua hai môn học English Mastery™ & Intelligence Mastery giúp trẻ luôn yêu thích và tự chủ trong học tập.

22 Nguyen Binh Khiem, District 1
Ho Chi Minh City

Adam Khoo Learning Centre Vietnam's previous events