AAS Partners-Qendra e Trajnimeve për Kontabilitet

About AAS Partners-Qendra e Trajnimeve për Kontabilitet

AAS Partners - ofron trajnime profesionale dhe praktike si dhe këshilla biznesore për industri të ndryshme.

AAS Partners LLC - ofron trajnime profesionale dhe praktike si dhe këshilla biznesore.
www.aaspartners.com

Qender, afër Kuvendit të Kosovës rr. Bedri Pejani, 10000 Prishtinë
Komuna e Prishtinës, Pristina

AAS Partners-Qendra e Trajnimeve për Kontabilitet's upcoming events

AAS Partners-Qendra e Trajnimeve për Kontabilitet's previous events