בית הסופר - אגודת הסופרים העבריים

About בית הסופר - אגודת הסופרים העבריים

אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל
http://www.hebrew-writers.org/

קפלן 6
Tel Aviv, Tel Aviv, Ṣummeil

בית הסופר - אגודת הסופרים העבריים's previous events