Sapientia.pl

About Sapientia.pl

„Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel każdej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.”

— Peter Drucker

Nasz zespół tworzą praktycy z kilkunastoletnim stażem w roli trenerów, wykładowców, menadżerów średniego i wyższego szczebla. ...

Show the whole text

Jagiellońska 85/6
Szczecin, Grabowo, Centrum

Sapientia.pl's previous events