Ivica Mägi Autismikool

About Ivica Mägi Autismikool

Nõustamised, tugigrupid, mentorlus, koolitused, juhtumitööd, teraapiad, sündmused, huvitegevus, haridustoetus, tugiisikuteenus.

Auistlike ning ATH laste toetamine läbi erinevate tugitegevuste lastele endile, pereliikmetele, pedagoogidele ja spetsialistidele.

Vabaõhumuuseumi tee 1
Tallinn

Ivica Mägi Autismikool's previous events