Laboratorium Innowacji Społecznych

About Laboratorium Innowacji Społecznych

Laboratorium Innowacji Społecznych to także idea, która wyrosła z myślenia, że miasto, aby rozwijać się w sposób zrównoważony i uzyskiwać trwałe rezultaty potrzebuje nowych pomysłów nie tylko w sferze technologii czy gospodarki, ale również w działalności społecznej, kierowanej do mieszkańców.

Zadaniem LISa jest więc wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania, ...

Show the whole text

al.Zwycięstwa 96/98
Kamienna Góra, Gdynia

Laboratorium Innowacji Społecznych's previous events