Tallinna Tehnikaülikool

About Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni eden­daja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis.

Me hindame professionaalsust ja usaldusväärsust, ettevõtlikkust ja uuendusmeelsust, avatust ja koostöövalmidust. Meie tulevikuvisiooniks on innovaatiline Eesti jätkusuutlikus maailmas.

TTÜ vastutab inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Eestis, panustab innovaatiliste teenustega ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ja rahvusliku ...

Show the whole text

Ehitajate tee 5
Tallinn, Kadaka, Mustamäe

Tallinna Tehnikaülikool's previous events