Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

About Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej świadczy usługi dla społeczności akademickiej prowadząc działalność edukacyjną, dydaktyczną i badawczą. Jest ponad 40 bibliotek na PW (Biblioteka Główna, wydziałowe, instytutowe itd.). Największy zbiór drukowanych książek i czasopism jest zlokalizowany w Bibliotece Głównej. Tu też jest oferowany bezpłatny dostęp do informacji wszystkim, którzy jej potrzebują. Jest to jeden z najbogatszych w Polsce zbiorów bieżącej literatury naukowej, krajowej i ...

Show the whole text

Pl. Politechniki 1
Warsaw, Ujazdów

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej's previous events