ELSA Brno

About ELSA Brno

Naše vize:
Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.

ELSA (Evropské sdružení studentů práva) je mezinárodní, nezávislá, nepolitická, nezisková organizace tvořená studenty práv a mladými právníky, kteří mají zájem o akademický i osobní růst.

ELSA nabízí studentům práv výjimečnou příležitost a prostor pro zlepšení jejich stávajících či získání nových dovedností a pro setkávání se studenty a odborníky v oblasti prává a jí blízkých po celé Evropě.

ELSA byla ...

Show the whole text

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veveří 70 602 00 Brno
Brno, Veveří

ELSA Brno's previous events