Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Mazowiecki

About Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Mazowiecki

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, jest organizacją społeczną zrzeszającą konserwatorów zabytków, specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją, działającą na rzecz dobra publicznego jakim jest dziedzictwo kulturowe.

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Mazowiecki

ul. Kopernika 36/40
Warsaw

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Mazowiecki's previous events