Phạm Tuấn Sơn

About Phạm Tuấn Sơn

Mua sách Dám Làm Giàu tại:
https://tiki.vn/dam-lam-giau-tai-ban-...

Doanh nhân giáo dục Phạm Tuấn Sơn
Tác giả cuốn sách Dám Làm Giàu - NXB Firstnews
Doanh Nhân tiêu biểu 2014

Tòa nhà The Marnor 2, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Phạm Tuấn Sơn's previous events