Slöjd Stockholm

About Slöjd Stockholm

Slöjd Stockholm är ett naturligt nav för kreativa människor som gillar att skapa med händerna. Vi skapar mötesplatser för slöjd, hantverk och näringsverksamhet samt verkar för slöjdens roll i en hållbar samhällsutveckling

Slöjd Stockholm drivs av hemslöjdskonsulenterna på Stockholms läns museum som arbetar för att väcka intresse för slöjden i hela länet.

Slöjd Stockholm är ett nav för kreativa människor som gillar att skapa med händerna.

(Kontaktuppgifter längre ner)

Slöjd Stockholm har ...

Show the whole text

Järnvägsgatan 23
Stockholm, Sickla

Slöjd Stockholm's previous events