The Learn and Play Camp

About The Learn and Play Camp

Tổ chức The Learn And Play Camp (LAPC) là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ phát triển giáo dục tại Việt Nam. Tổ chức là một cộng đồng mạng lưới kết nối các Tình nguyện viên và trại sinh trên khắp cả nước chung tay cùng giúp đỡ những đối tượng khó khăn thông qua các chương trình thể thao và giáo dục và trải nghiệm giá trị sống của tổ chức. Với sứ mệnh phát triển con người thông qua các hoạt động trải nghiệm và chương trình hỗ trợ giáo dục, LAPC mang đến những lợi ích lâu dài như giảm thiểu tỷ lệ ...

Show the whole text

25h1 khu đô thị yên hoà Cầu Giấy
Thành Phố Hà Nội, Hanoi

The Learn and Play Camp's previous events