Dinh Độc Lập

About Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập là một công trình kiến trúc, tòa nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nó từng là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Hiện nay, nó đã được chính phủ Việt Nam xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, p.Ben Nghe, Quận 1
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Dinh Độc Lập's previous events