Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

About Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Matematyka jest abstrakcyjnym językiem, który przenika wiele innych dziedzin wiedzy, a sama też jest obszarem, gdzie prowadzone są rozległe i intensywne badania. W naturalny sposób wiąże się z praktyką i teorią operowania informacją, jej przetwarzaniem. Stąd połączenie w jednym wydziale tych obydwu rozległych obszarów wiedzy, które odgrywać będą w świecie coraz większą rolę.

Młodzi ludzie, którzy chcą zdobywać i rozwijać wiedzę w tych przyszłościowych dziedzinach znajdą na Wydziale satysfakcję ...

Show the whole text

ul. Koszykowa 75
Warsaw, Śródmieście

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska's previous events