Chương trình Quốc tế ITEC - ĐH KHTN

About Chương trình Quốc tế ITEC - ĐH KHTN

Chương trình Đào tạo Quốc tế - ITEC, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh học hoàn toàn tại Việt Nam với 2 ngành học: Công Nghệ Thông Tin (hợp tác với ĐH Công Nghệ Auckland AUT, New Zealand) và Quản lý Kinh doanh Quốc tế (hợp tác với ĐH KeuKa, NewYork - Hoa Kỳ).

Chương trình Cử nhân Quốc Tế chất lượng cao, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Chương trình Quốc tế ITEC - ĐH KHTN's previous events