Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

About Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku gromadzi, przechowuje i opracowuje zabytki archeologiczne z terenów Pomorza Gdańskiego, od epoki kamienia po czasy nowożytne. Największą kolekcję tworzą zabytki pochodzące z ratowniczych i systematycznych badań własnych Muzeum, prowadzonych na stanowiskach dokumentujących tożsamość kulturową tego regionu, jak np: kultury rzucewskiej, grupy kaszubskiej kultury wschodniopomorskiej, wielbarskiej i oksywskiej, oraz z badań wschodniopomorskich grodów epoki plemiennej ...

Show the whole text

ul. Mariacka 25/26
Wisłoujście, Gdańsk

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku's previous events