XLENT

About XLENT

Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

* Systemutveckling och applikationsförvaltning av komplexa IT-lösningar
* Affärskritiska webbplatser och mobilitetslösningar
* IT- och affärsarkitektur
* Testledning & kvalitetssäkring
* Tekniktjänster inom infrastruktur
* IT Management, Outsourcing & Service Management

Vi arbetar i en decentraliserad och regionaliserad struktur vilket innebär att vi arbetar nära våra kunder lokalt och kombinerar det med vår förmåga att vid behov dra fördel av hela ...

Show the whole text

Regeringsgatan 67, 3tr
Stockholm, Norrmalm

XLENT's previous events