The Castle "Slottet" Slottsbacken 8

About The Castle "Slottet" Slottsbacken 8

Vill du vara medskapare av din drömarbetsplats?

Slottet är ett experiment att skapa en arbetsplats som ger mer än "bara" en plats att fokusera och jobba.

Vi jobbar med utgångspunkten att vi alla behöver både och. Allvar och lek. Fokus och vila. Hjärna och hjärta. Kostym och paljett. Vardag och fest. Ja ni fattar! Vikten läggs på individerna inte företagen, community snarare än kontor.

Nu håller vi på att fylla huset med organisationer och personer som delar vår vision, om du känner dig ...

Show the whole text

Slottsbacken 8
Stockholm, Skeppsholmen

The Castle "Slottet" Slottsbacken 8's previous events