Toa Tàu

About Toa Tàu

SÁNG TẠO - KẾT NỐI - CHỮA LÀNH
Toa Tàu là tổ hợp giáo dục sáng tạo (Creative Learning Hub), nơi nghệ thuật và học thuật vừa là cầu nối vừa là phương tiện để khai phóng tiềm năng sống trong mỗi cá nhân. Tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp, đến Toa Tàu đều được chia sẻ, được tìm tòi khám phá, được thể hiện bản thân, được LÀ MÌNH. Toa Tàu dành một sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, với ước mong giúp các em khai mở được tiềm năng sáng tạo và giữ cho các em được sống hồn nhiên, sinh động, ...

Show the whole text

632 Điện Biên Phủ, P22, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Toa Tàu's previous events