tortownia.pl

About tortownia.pl

tortownia.pl jest miejscem, gdzie wszyscy miłośnicy smaku, estetyki i pięknej dekoracji spotykają się aby realizować swoje pasje, doskonalić swoje umiejętności i czerpać przyjemność ze słodkiej profesji.

tu miłośnicy smaku, estetyki i pięknej dekoracji spotykają się aby realizować pasje, doskonalić umiejętności i czerpać przyjemność ze słodkiej profesji...

ul. Tarnogórska 16
Warsaw, Lewin

tortownia.pl's previous events