מרכז אדמונד דה רוטשילד

About מרכז אדמונד דה רוטשילד

מרכז אדמונד דה רוטשילד, מייסודה של קרן רוטשילד קיסריה הפועלת לקידום החברה הישראלית באמצעות עשייה חברתית, חדשנית ומשפיעה, מעניק לסטודנטים, חוקרים ובוגרי מיטב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מרחב ראוי להצגת עבודותיהם בלב ההוויה התל-אביבית.
המרכז החדש מעודד יצירה ישראלית מקורית וחדשנית, תוך בחינה רב ממדית וקיום שיח מפרה על המרקם התרבותי המרתק שיוצרת החברה הישראלית הדינאמית כל כך.
נשמח לראותכם בכל אירועי מרכז אדמונד דה רוטשילד.

מרכז אדמונד דה רוטשילד מעודד יצירה ישראלית מקורית וחדשנית, תוך קיום שיח ...

Show the whole text

רוטשילד 104
Tel Aviv, Tel Aviv

מרכז אדמונד דה רוטשילד's previous events