Hà Nội Phố

About Hà Nội Phố

Nếu bạn chưa có dịp ra Hà Nội thủ đô 1000 năm văn hiến của nước ta để thưởng thức các món ăn vặt ở đây, thì Hà Nội Phố là một điểm đến lý tưởng cho bạn. Hãy đến Hà Nội Phố để khám phá các món ăn vặt của Hà Nội với những bạn chưa được thưởng thức và cho những ai đã có dịp ra Hà Nội muốn tìm lại hương vị của các món ăn vặt này....

Số 1 Tam Đảo, phường 15, Quận 10

số 2 Tam Đảo, Phường 15, Quận 10
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Hà Nội Phố's upcoming events