Trường âm nhạc và nghệ thuật Neokid

About Trường âm nhạc và nghệ thuật Neokid

HAPPY MUSIC FAMILY
Music and Arts School

http://neokid.vn/
Hotline: (028) 3849 6839

HAPPY MUSIC FAMILY
Music and Arts School

http://neokid.vn/
Hotline: (08) 3849 6839

19 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Trường âm nhạc và nghệ thuật Neokid's previous events