2012 Innovation Group

About 2012 Innovation Group

_ไม่ต้องไปถึงโรงเกลือ เราลากตู้คอนเทรนเนอร์มาเปิดให้ที่กรุงเทพ ละเราก็เป็นผู้ป้อนสินค้าให้โรงเกลือด้วย
-เรานำเข้าแต่สินค้าคุณภาพเกรด A เราไม่ทำขยะเหมือนเจ้าอื่นๆ
-ขายส่งสินค้ามือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น (ตั้งแต่ Kg./ Ton / Full Container)
-เหมาะสำหรับนำไปจำหน่ายต่อ
-จัดหาสินค้าจากต่างประเทศ ญี่ปุ่น
-บริการนำเข้า/พิธีการสุลกากร (ทั้งตู้)
-รับให้คำปรึกษา สำหรับ เจ้าของกิจการค้าปลีกสุ่การเป็นผู้ค้าส่ง และ ผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว

โกดังขายส่ง สินค้ามือ2ญี่ปุ่นเกรดA ขายเป็นกิโล ต้นทาง ...

Show the whole text

ถนน กาญจนาภิเษก
Bangkok

2012 Innovation Group's upcoming events

2012 Innovation Group's previous events