Công Viên Giải Trí Thỏ Trắng - Lê Thị Riêng

About Công Viên Giải Trí Thỏ Trắng - Lê Thị Riêng

Khu vui chơi giải trí Thỏ Trắng dành cho mọi người, công viên giải trí ngoài trời, tập thế dục cho người lớn tuổi.

875 Cách Mạng Tháng 8, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Công Viên Giải Trí Thỏ Trắng - Lê Thị Riêng's previous events