Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (UVEG)

About Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (UVEG)

Aquesta és la pàgina oficial de Facebook de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València (http://www.uv.es/filtradcom).

Esta es la página oficial de Facebook de la Facultat de Filologia, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia (http://www.uv.es/filtradcom).

This is the official Facebook page of the Faculty of Philology, Translation and Communication of the University of Valencia (http://www.uv.es/filtradcom).

Pàgina oficial de Facebook de ...

Show the whole text

Avinguda Blasco Ibáñez 32
Valencia

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (UVEG)'s previous events