Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM

About Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM

Thông tin về công tác tuyển sinh và các hoạt động hỗ trợ sinh viên của trường đại học công nghiệp thực phẩm tp.hcm

Tuyển sinh thạc sĩ, đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề và chương trình tiên tiến chuẩn quốc tế .
Email: tuvantuyensinh@cntp.edu.vn Hotline 02866847272

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM (Mã trường: DCT)

140 Lê Trọng Tấn,P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú
Ho Chi Minh City

Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM's previous events