Muzeu i Mitrovicës- Museum of Mitrovica

About Muzeu i Mitrovicës- Museum of Mitrovica

Muzeu i Mitrovicës është themeluar në vitin 1952. Ekspozita muzeale është e pasur me fonde të arkeologjisë, etnologjisë, historisë, gjeologjisë dhe numizmatikës. Muzeu ndodhet në ish “Shtëpinë e Armatës” që gjendet në qendër të qytetit.

***
Museum of Mitrovica was established in 1952. Museum collections are rich with funds of archaeology, ethnology, history, geology and numismatics. Museum is located in the former “Army House“that is on the city center.

Rr. Shemsi Ahmeti
Komuna e Mitrovicës, Mitrovica

Muzeu i Mitrovicës- Museum of Mitrovica's previous events