Klubi Alpin Prishtina

About Klubi Alpin Prishtina

Klubi Alpin Prishtina është klub i themeluar nga Bjeshkatarë, Alpinistë dhe Guida me eksperiencë të gjatë në këto aktivitete. KAP organizon dhe zhvillon aktivitete që janë të lidhura me natyrën, dhe si i tillë përpiqet që të zhvillohet dhe tu japë mundësi gjithë qytetarëve që, së pari ti njohin këto aktivitete, e pastaj të marrin pjesë në to. Zhvillimi i këtij lloji të turizmit, është një nga caqet tona, e për të cilat Kosova ka kapacitete të mjaftueshme.
Anëtarët e Klubit kanë marrë dhe marrin ...

Show the whole text

Anton Harapi p.n. Prishtine, Kosove 10000, Kosove
Pristina

Klubi Alpin Prishtina's previous events