Vesna

About Vesna

Zaměřujeme se na všechny věkové kategorie.

Nabízíme akreditované kurzy pro pracovníky v sociálních službách:
- Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
- Pečovatel(ka) o děti do 15 let, včetně handicapovaných

Dále doškolovací kurzy pro pracovníky v soc. službách.
- Psychohygiena a relaxační techniky
- Základy první psychické pomoci
- Kognitivní terénink paměti
- Psychomotorický trénink

Také nabízíme sportovní, taneční, jazykové a hudební kroužky pro děti. Pořádáme příměstské ...

Show the whole text

Údolní 10
Brno, Veveří

Vesna's previous events