סטודיו שוקי קוק

About סטודיו שוקי קוק

מציג בפניכם את הדף המקצועי של הסטודיו, אשר יציג את הפעילות המבוצעת בזמן אמת...
כך למעשה, נוכל לחשוף את המתרחש לקבוצת חברים גדולה יותר מהכמות ש"צוקי" קבע (5000 משתמשים)...
את הסטודיו פתחתי עוד בשנת 1972, אי שם במקלט שכור בשכונת רמת אשכול הירושלמית... המטרה דאז הייתה להתפתח ולהיות צלם תעשיה ופרסום.
בשנים האחרונות, אני מוצא עצמי נפרד מהמצלמה, מהעיצוב הגרפי שחבר אליה, ומתמקצע (לעת זקנה), במתן שירות לאמנים.
המפגש עם אנשים היוצרים מתוך תאווה פנימית, הסביר לי את הוויתי כיוצר, ואופקים חדשים נפתחים לפני ...

Show the whole text

Ruhama 11
Tel Aviv, Tel Aviv

סטודיו שוקי קוק's previous events