Naturalne Centrum Zdrowia

About Naturalne Centrum Zdrowia

Fizycznym przejawem braku dobrego stanu zdrowia, często są bóle kręgosłupa oraz zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Pragnąc skutecznie wyeliminować te dolegliwości, należy stosować terapię zintegrowaną, oddziałującą na wszystkie aspekty życia człowieka tak, jak to określa definicja zdrowia podana przez WHO. Chcąc osiągnąć tak postawiony cel, konieczne jest stosowanie uzupełniających się terapii. Należy więc korzystać z całego spektrum wiedzy, zarówno tej opartej na studiach medycznych, jak ...

Show the whole text

Ul. Grażyny 15
Warsaw, Mokotów

Naturalne Centrum Zdrowia's previous events