Khu Đô Thị Sala Quận 2

About Khu Đô Thị Sala Quận 2

Khu đô thị Sala nằm trong lõi xanh của Khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2, được bao quanh bởi 220 ha lâm viên sinh thái và hầm vượt sông Sài Gòn.

Khu đô thị Sala nằm trong lõi xanh của Khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2, được bao quanh bởi 220 ha lâm viên sinh thái và hầm vượt sông Sài Gòn.

Khu Đô Thị Sala Quận 2's previous events