Centrum för religionsdialog

About Centrum för religionsdialog

Centrum för religionsdialog drivs av Svenska kyrkan i Stockholms stift i samverkan med kyrkans nationella nivå. Huvudinriktning är att verka för förståelse, samarbete och goda relationer med människor av annan tro i Svenska kyrkans sammanhang.

Det blir allt tydligare att religionen är en viktig drivkraft i vår värld idag, i såväl enskilda människors liv som i samhällsutvecklingen. Religionen kan spela en konstruktiv roll, men också utnyttjas för destruktiva syften. I det mångreligiösa Sverige ...

Show the whole text

Kammakargatan 13
Stockholm, Norrmalm

Centrum för religionsdialog's previous events