Krajowa Reprezentacja Doktorantów

About Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Współpracujemy z samorządami doktoratów, porozumieniami środowiskowymi, Radą Młodych Naukowców oraz Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Pozwala Nam to aktywnie propagować stanowisko środowiska na forum ogólnopolskim.

W swojej statutowej działalności KRD posiada prawo do:

* reprezentowania interesów oraz obronę praw doktorantów,
* rozwijania samorządności doktoranckiej,
* współpracy z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów,
* wspierania inicjatyw ...

Show the whole text

ul. Koszykowa 60/62 lok.11
Warsaw, Ujazdów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów's previous events