Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

About Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Pravni fakultet jedna je od najstarijih institucija zagrebačkog Sveučilišta. Tradicije Fakulteta vežu se uz početak visokoškolske nastave u Hrvatskoj. Kad je 1773. papa Klement XIV. raspustio isusovački red, kraljica Marija Terezija poduzela je opsežne reforme u sustavu obrazovanja pa je tako svojim dekretom iz 1776. godine osnovala Kraljevsku akademiju znanosti (regia scientiarum) kao najvišu školsku ustanovu. Akademija je obuhvaćala tri fakulteta: Filozofski, Teološki i Pravni (Facultas ...

Show the whole text

Trg Republike Hrvatske 14
Zagreb

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu's previous events