Събития в Ателие Пластелин

About Събития в Ателие Пластелин

Ателие Пластелин е пространство за изява и дебют на свободни съвременни автори.
ATELIE PLASTELIN is a space to display debuting young artists.

Ателие Пластелин е галерийно пространство и театър. Отворено за посещения от 18 до 21 часа по време на изложба и допълнително, според нуждите.

Ателие ПЛАСТЕЛИН е независимо пространство, ателие, галерия и сцена за изкуствата.
От началото нас 2008г, ателие ПЛАСТЕЛИН реализира над 110 събития: различни изложби, пърформанси, ателиета, литературни ...

Show the whole text

"Tsar Simeon" Street 48
Sofia

Събития в Ателие Пластелин's previous events