ELSA Szczecin

About ELSA Szczecin

The European Law Students’ Association, w skrócie ELSA,czyli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa działa w całej Europie na trzech płaszczyznach: międzynarodowej, krajowej i lokalnej zrzeszając 30.000 członków z ponad 200 uniwersytetów w 42 krajach i posiadając ponad dwudziestoletnie doświadczenie ELSA stanowi szerokie forum wymiany doświadczeń jako największa na świecie organizacja zrzeszająca studentów prawa i młodych prawników.
Międzynarodowy charakter każdej organizacji daje szeroką ...

Show the whole text

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Narutowicza 17a, pokój 016
Szczecin, Łasztownia

ELSA Szczecin's previous events