Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

About Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Ekonomicznych UW jest niedużą, elitarną jednostką, która kształci ponad 2000 studentów (na wszystkich latach) i posiada bardzo bogatą i urozmaiconą ofertę edukacyjną. Korzystamy z wielkiego potencjału intelektualnego Uniwersytetu. Część przedmiotów, przygotowanych specjalnie dla studentów WNE, wykładają pracownicy innych Wydziałów, głównie: Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Filozofii i Socjologii, Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Ponadto nasi studenci mogą ...

Show the whole text

ul. Długa 44/50
Warsaw

Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski's previous events