Babylons Group

About Babylons Group

Công ty Cổ phần Babylons là nhà tổ chức các seminar và khóa học quốc tế lớn nhất Việt Nam hiện nay. Các chương trình của Babylons mang tính thực tế cao trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, tài chính và làm giàu; với các diễn giả hàng đầu thế giới.
Babylons là công ty đầu tiên tổ chức các chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và làm giàu, và đã hoạt động được gần 10 năm. Các chương trình hội thảo khóa học của Babylons giúp các doanh ...

Show the whole text

The Manor 2, 91 Nguyen Huu Canh
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Babylons Group's previous events