Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία

About Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία

ένας πολυπολιτισμικός χώρος,
ένα κέντρο ελεύθερης έκφρασης, μάθησης, δημιουργίας, διαπολιτισμικής συνύπαρξης και διαλόγου
στην καρδιά της πόλης

Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ είναι ένα πολυπολιτισμικός χώρος και πιστεύει στην συνύπαρξη των πολιτισμών σε μια κοινωνία ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά-εθνοτικά και πολιτισμικά στοιχεία. Αναγνωρίζει ένα μωσαϊκό από ισότιμες κουλτούρες ατόμων που διατηρούν παράλληλα τις διακριτές διαφορές τους και μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις γόνιμης ...

Show the whole text

Λόρδου Βύρωνος 3
Thessaloníki, Ágios Pávlos

Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία's previous events